Woonbegeleiding

Samengaan van zorg en welzijn: Woonbegeleiding Impuls is een brede welzijnsinstelling in Amsterdam Nieuw-West met als belangrijkste motto het samenleven in de wijken te bevorderen. Dat betekent dat Impuls het ook belangrijk vindt dat mensen met een beperking deel kunnen nemen aan deze samenleving en de algemene voorzieningen kunnen gebruiken. Met dit voor ogen is Impuls door het Zorgkantoor Amsterdam als zorgaanbieder toegelaten en heeft dankzij het Steunfonds het project ‘Ontwikkeling Zorggerelateerde Welzijnsproducten’ uitgevoerd. Het belangrijkste resultaat is een nieuw aanbod: de Woonbegeleiding. Bewoners met een beperking krijgen hierbij van Impuls extra ondersteuning in de dagelijkse bezigheden. Voor de klanten is er een brochure ‘Woonbegeleiding’ ontworpen en gedrukt (zie afbeelding). Meerdere bewoners in de stadsdelen maken inmiddels van deze diensten gebruik. Ook binnen Impuls is door de medewerkers enthousiast op het project gereageerd. Middels een handboek zijn de nieuwe werkwijze en procedures geïmplementeerd en gecontinueerd. Dit Handboek is ook voor andere instellingen beschikbaar. Met het Zorgkantoor Amsterdam is ook voor 2006 een contract afgesloten en voor andere zorginstellingen is Impuls een samenwerkingspartner in de zorg met een nieuw, aanvullend aanbod op het vlak tussen zorg en welzijn. Zie voor meer informatie: www.impuls.nl.

Menu