Wat doen we

Projecten stimuleren
Stichting Steunfonds Amsterdam heeft als doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam.
Ter bereiking van deze doelstelling kende zij twee maal per jaar financiële bijdragen toe aan, al dan niet op continuïteit gerichte, projecten met toepassing van de voorwaarden en criteria.

Voorbeelden
Als je meer wilt weten over het soort activiteiten dat wij ondersteund hebben, klik dan op ‘Onze projecten‘.

Menu