Vrijwillige Energie in de Wijk

Het doel van dit project is het vergroten van de samenredzaamheid in Amsterdamse Achterstandswijken. Stichting Present werkt met groepen vrijwilligers die zich eenmalig inzetten, zoals een bedrijf of een studentengroep die een dag met elkaar gaat tuinieren. Door middel van de inzet van deze groepen vrijwilligers proberen we de bewoners in de wijk te inspireren en te activeren om meer oog voor elkaar te hebben. In 2011 is Stichting Present Amsterdam gestart met een pilot in de Pijp. Vanwege het succes in de Pijp is het project in 2012 uitgebreid naar 6 wijken verspreid door Amsterdam.

Menu