Spel aan Huis

Spel aan Huis plus is een stimuleringsprogramma voor gezinnen met een kind in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. In de periode september – juni komt wekelijks een speelster twee uur bij het gezin thuis spelen. Het doel is om de spelontwikkeling van kinderen te bevorderen door spel in huis te brengen of op de bestaande spelervaring voort te bouwen. Tevens willen we de kennis van het gezin over de waarde van spel vergroten en het gezin bekend maken met spelmogelijkheden in huis en in de wijk. Alle kinderen spelen. Op welke manier dan ook. Spel is echter ook een belangrijk middel voor kinderen om bepaalde vaardigheden, kennis en ervaring op te doen. Van kinderen die naar de basisschool gaan, worden bepaalde vaardigheden verwacht. Als kinderen nog niet over deze vaardigheden beschikken, zijn zij in het nadeel ten opzichte van andere kinderen van dezelfde leeftijd. Leerkrachten in de onderbouw van de basisschool in de Oostelijke Binnenstad van Amsterdam kunnen kinderen aanmelden bij Spel aan Huis plus als zij bij kinderen een spelachterstand constateren.

Menu