Schoolreisje De Pionier

De Pionier is een school voor speciaal onderwijs, behorend bij stichting De Bascule. Kinderen en jongeren zijn bij de Bascule in psychiatrische behandeling zijn. Vaak gaan ze naar hun eigen school, maar soms is dat niet mogelijk. De Bascule heeft twee scholen voor speciaal onderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar waar de Pionier er een van is. De extra begeleiding die deze kinderen nodig hebben, maken dat uitstapjes een kostbare aangelegenheid worden en daarom zelden mogelijk zijn. Door een bijdrage van het Steunfonds waren twee uitstapjes voor leerlingen van de onderbouw mogelijk.

Menu