Schaakschool Indische Buurt

Een paar jaar geleden begon Mustapha El Jarmouni met het geven van schaakles aan kinderen uit zijn buurt. Omdat er zoveel belangstelling was besloot hij de Schaakschool op te richten. De Schaakschool Indische Buurt brengt kinderen in contact met culturele en educatieve activiteiten waar zij anders geen toegang toe hebben. De Schaakschool doet dit om de belevingswereld en het analytisch denkvermogen van de kinderen te vergroten. Door de ouders bij het spel te betrekken neemt de ouderbetrokkenheid bij de schoolcarrière en vrijetijdsbesteding van hun kinderen toe. De Schaakschool geeft schaaklessen op school en in buurthuizen en organiseert zeer regelmatig schaaktoernooien. Maar de Schaakschool doet veel meer. Een paar voorbeelden: Mustapha is de initiatiefnemer voor de Autisme Schaak-inloop die maandelijks plaats in samenwerking met de Opvoedpoli. Kinderen en hun ouders leren daar over autisme en hoe daarmee om te gaan. In de schoolvakanties organiseert de Schaakschool vakantiekampen voor kinderen die anders de hele dag thuis zouden zitten. Nu is de Schaakschool niet meer weg te denken uit de Indische Buurt en een inspiratiebron voor veel andere projecten in Amsterdam.

Menu