Dress for Success

Dress for Success

Dress for Success Amsterdam is een stichting die de economische onafhankelijkheid en zelfstandigheid bevordert van mensen die van een minimuminkomen of (bijstands)uitkering moeten leven.

Enerzijds door mensen die door ketenpartners worden doorverwezen gratis professioneel te kleden voor een aanstaand sollicitatiegesprek en hen te adviseren over presentatie, persoonlijke verzorging en het vinden en behouden van werk. Hierdoor presenteren zij zich zelfverzekerd tijdens hun sollicitatiegesprek. Een groot aantal stroomt hierdoor vanuit een afhankelijke situatie naar een situatie van sociale en economische zelfstandigheid.

Anderzijds is Dress for Success er voor mensen die nog niet toe zijn aan het verwerven van een baan. Mensen die om allerlei redenen in een isolement zijn geraakt en die op geen enkele manier nog maatschappelijk deelnemen. Deze mensen worden begeleid naar participatie. Een kop koffie drinken met de buurtgenoot, boodschappen doen met de kleinkinderen, oppassen op de kinderen van de buren. Door stap voor stap begeleid te worden naar een sociaal leven voelen zij zich weer trots en van waarde waardoor ze, soms heel snel, gaan verlangen naar een meer structurele invulling van de dag, zoals het verrichten van vrijwilligerswerk of zelfs een betaalde baan. Dress for Success doet dit in samenwerking met sociale partners die gratis professionele begeleiding kunnen aanbieden.

Menu