Project Handicap en computer

In februari 2005 start in de Oostelijke binnenstad van Amsterdam het project Handicap en computer. Het project Handicap en Computer heeft tot doel om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van zelfstandig wonende gehandicapten en mensen met een chronische ziekte te verhogen, door vergroting van hun algemene ICT-vaardigheden. Het gaat bij dit project nadrukkelijk om mensen die door hun handicap geen of onvoldoende gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die ICT te bieden heeft.

  • U bent slechtziend en kunt het beeldscherm van uw computer nauwelijks meer lezen.
  • Door de ziekte van Parkinson kunt u het toetsenbord en de muis niet goed bedienen.
  • Door langdurige ziekte bent u aan huis gebonden en kunt u niet deelnemen aan bestaande computercursussen.
  • Tengevolge van een hersenbloeding hebt u moeite met het onder de knie krijgen van bepaalde computerprogramma’s.

Gedurende de projectperiode van 1 jaar worden tenminste 4 vrijwilligers (m/v) opgeleid die aan tenminste 30 personen uit de doelgroep hulp en ondersteuning bieden. Met hulp van externe ICT-deskundigen en door hen opgeleide vrijwilligers worden zelfstandig wonende gehandicapten en chronische zieken op de locatie of in hun eigen woning begeleid en getraind in het gebruik van de computer en internet. In de opleiding van de vrijwilligers zal ook ruim aandacht besteed worden aan het adviseren van de doelgroep bij de aanschaf en installatie van passende hard- en software. Voor de verstrekking van de benodigde hardware zal contact gelegd worden met bedrijven met de vraag of zij afgeschreven computers willen leveren voor het project. Het project zal worden uitgevoerd vanuit het Bijltjespad, een ontmoetingscentrum voor 55 plussers op Kattenburg dat -met ondersteuning van agogen van Buurtcentrum De Witte Boei- gerund wordt door vrijwilligers. Het project, dat een looptijd heeft van 1 jaar, kan gerealiseerd worden dankzij een bijdrage uit het BJA-COW fonds.

Menu