Maatjesproject Slachtoffers mensenhandel

Wie te maken heeft gehad met mensenhandel, een loverboy of andere vorm van uitbuiting wil in eerste instantie maar één ding: een veilige omgeving voor zichzelf en eventueel haar kinderen. Naar buiten gaan is heel spannend, je spreekt spreekt wellicht geen Nederlands, kent de weg niet of durft simpelweg niet in je eentje door de stad te lopen. Stichting De Regenboog Groep heeft het project maatjesproject Slachtoffers Mensenhandel waarin een vrijwilliger helpt om het vertrouwen in mensen te herstellen en de cliënt wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers die in een juridische procedure verwikkeld zijn kunnen hulp krijgen van een juridisch geschoolde vrijwilliger die helpt bij alle ingewikkelde procedures. Ze krijgen er meer grip op en krijgen meer zelfvertrouwen.

Menu