Love=Love?!

Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) maakt met het programma ‘Love=Love?!’ lhbti-emancipatie bespreekbaar. Middelbare scholieren gaan met elkaar, inspirerende rolmodellen en met andersdenkenden in gesprek over wat liefde en relaties voor hen betekenen en hoe verschillende identiteiten vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Het programma bestaat uit twee masterclasses en een bijzondere dialoogsessie waarin leerlingen van verschillende klassen elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over de veiligheid op hun eigen school.

Menu