Conferentie De man van nu

De rol van de man is veranderd. Wie staat daar wel eens bij stil? En wat is dan die rol? Donderdag 27 oktober 2011 werd door Impuls de conferentie ‘De man van nu?!’ georganiseerd. Het doel van deze conferentie, die werd voorgezeten door radio- en tv-presentator Tarik Yousif, was om naar buiten te brengen hoe Impuls zich bezighoudt met mannenemancipatie in Nieuw-West. De centrale vraag was: ‘Waarom is het belangrijk speciaal voor deze doelgroep een aanbod te hebben? En welk aanbod is er nodig?’ Met projecten als Mannen Hogerop!, Steunpunt Steunmannen en Mannencentrum Daadkr8 heeft Impuls veel mannen kunnen helpen een stap vooruit te zetten.

Menu