Circuswerkplaats Boost

Circuswerkplaats Boost is de eerste Circuswerkplaats van Nederland gevestigd in Marci Panis een broedplaats voor podiumkunstenaars in Amsterdam. Boost is op zoek naar een verweving van circus, toneel en dans. Boost maakt haar eigen voorstellingen, geeft workshops en lessen en biedt haar ruimte, faciliteiten en kennis aan om te experimenteren. Zo ontwikkelt Boost haar nieuwe manier van theatermaken. Het experiment van de vermenging circus, toneel en dans wordt in eigen ruimte getoond. Makers, dansers, spelers, artiesten, cursisten en docenten vanuit de broedplaats Marci Panis en daarbuiten worden met elkaar in contact gebracht en uitgedaagd tot gesprek. Cirq’ulation Locale is een groep van 7 jongens bestaande uit 5 Fransen en 2 Belgen. Nadat zij besloten hadden om een voorstelling te gaan maken kregen zij een busongeluk. Ze belanden alle 7 in het ziekenhuis, een gezamenlijk leed wat zij tot het thema van hun voorstelling ‘2C!RQUE5’ maakten. Hun werkproces verloopt zonder vaste regisseur. Hun keuze gaat uit naar 1 persoon, een choreografe, die na elke repetitieperiode advies geeft. Alle andere feedback is welkom en dat geeft het publiek wat de try-outs bezoekt, veel uitdaging. De groep verzamelt bewegingsmateriaal, grappen, technische hoogstandjes. Hun vertrekpunt is wat ze kunnen, circus- en danstechnisch. Vervolgens hebben ze een thema gekozen en geven dat thema invulling met hun techniek waarbij ze de personages invullen door de natuurlijke beweging van iedere speler verder uit te werken. Omdat een kunstenaar meestal andersom werkt: vanuit een concept vertrekken en dan invulling geven, leidde dit tot interessante discussie tijdens de try-outs. De groep Cirq’ulation Locale heeft een maand bij Boost gerepeteerd, geslapen in het kunstenaarspension van Marci Panis en gegeten in het ‘KOOKpunt’ het restaurant in Marci Panis. In het laatste weekend van hun verblijf hebben ze 3 try-outs gespeeld in de ruimte van Boost. Hun werkwijze gaf ons nieuwe input en Circuswerkplaats Boost, als onderdeel van Marci Panis, bood deze 7 jongens nieuwe inspiratie. Een reactie uit het publiek: ‘Dit wordt veel te weinig gedaan in Nederland!’

Menu