Thee en thema

Thee & Thema is een intercultureel activeringsproject voor vrouwen. Hoofddoel is het bereiken en bij elkaar brengen van vrouwen uit diverse culturen die geen aansluiting vinden bij onze maatschappij, sterk op elkaar gericht zijn of een geïsoleerd leven leiden, om wat voor reden dan ook. Door middel van het organiseren van thee-ochtenden of thee-middagen in buurthuizen en basisscholen, wordt gewerkt aan het bevorderen van integratie en het maatschappelijke activeren van vrouwen uit stadsdeel Westerpark. Tevens wordt beoogd door middel van voorlichting en themabijeenkomsten de kennis over gezondheid, voeding, onderwijs, opvoeding, activiteiten en onze maatschappij in het algemeen te doen toenemen. Als nevendoel wordt beoogd toe te leiden naar nieuwe of bestaande activiteiten, teneinde actief deel te kunnen nemen aan de samenleving, en doorverwijzing naar de juiste hulpverlening bij problemen, mishandeling of bedreiging. Momenteel (2006) nemen in stadsdeel Westerpark wekelijks ongeveer 100 vrouwen van niet Nederlandse afkomst deel aan de Thee & Themabijeenkomsten. Daarmee kunnen we, gezien de moeilijk bereikbare doelgroep, spreken van een groot succes. Er zijn groepen vrouwen in elke buurt tot stand gebracht, die zo met elkaar een plek hebben gecreerd waar ze elkaar kunnen en mogen ontmoeten. De groepen worden begeleid door in totaal 12 vrijwilligsters. De vrijwilligers worden ondersteund door professionele medewerksters, die ook de contacten hebben gelegd met de instellingen en instanties die voorlichting komen geven, thema’s verzorgen of hulp verlenen.